Tau chở dầu 3.500 DWT
Thông số cơ bản
Chiều dàiLmax=
92.35
m
Chiều rộngB=
14.00
m
Chiều caoH=
7.85
m
Mớn nướcT=
6.05
m
Trọng tảiDw=
3500
tấn
Thuyền viênK=
24
người
Công dụng: Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật
Hoàn thành: 2001
Hình ảnh
Các dự án khác:
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chiều dàiLmax=
31.76
m
Chiều rộngB=
10.30
m
Chiều caoH=
5.00
m
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1
Thiết kế web: OnIP™