VĂN BẢNVĂN BẢN CÔNG TY
Tên văn bản hoặc trích yếuTải về
Các biểu mẫu bình xét thi đua năm 2023
TUYEN TRUYEN, PHO BIEN PHAP LUAT NAM 2022
QĐ ban hành nội quy lao động
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP THƯ TRÊN HỆ THỐNG MỚI (TỪ NGÀY 7/4/2018)
Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống camera quan sát của công ty
Các quy chế của Tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022
QUY CHẾ BỔ SUNG SỬA ĐỔI NĂM 2017 - 2
QUY CHẾ BỔ SUNG SỬA ĐỔI NĂM 2017 - 1
Hướng dẫn và các biểu mẫu thi đua năm 2016
Quy định về trình tự giải quyết chế độ cho người bị tai nạn LĐ.
Các văn bản về luật phòng chống tham nhũng
Hướng dẫn bình xét thi đua 6 tháng đầu năm 2016; Biểu mẫu TH
TIÊU CHUẨN CẤP BẬC KỸ THUẬT TRỰC TIẾP SX
Tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ đối với lao động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ
Hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương Công ty đóng tàu Hạ Long
Thư mời chào giá đệm chống va cao su cho tàu KN 2011
Thư mời chào giá gói trang thiết bị thuyền viên cho tàu KN 2011
Quyết định ban hành và Nội quy lao động của Công ty năm 2015
Thỏa ước LĐTT năm 2015
Thông báo v/v triển khai Nội quy LĐ và Thỏa ước LĐTT năm 2015
Catalog halong Shipyard
Company profile
Biểu mẫu Bình xét thi đua Công ty năm 2015
QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PC&CC
QUY CHẾ ĐÀO TẠO
QUY CHẾ TỔ CHỨC CỦA BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA
QUY CHẾ QUẢN LÝ VẬT TƯ
QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC VẬT TƯ
QUY CHẾ VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC QUY CHẾ NỘI BỘ
QUY CHẾ TRANG BỊ & SỬ DỤNG MÁY TÍNH XÁCH TAY
QUY CHẾ TỔ CHỨC PHỤC VỤ HỘI NGHỊ
QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ
QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI LIỆU BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
QUY CHẾ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
QUY CHẾ QUẢN LÝ KHOA HỌC & PHÁT TRIỂN
QUY CHẾ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
QUY CHẾ KIỂM KÊ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN
QUY CHẾ CÔNG TÁC LỄ TÂN, PHIÊN DỊCH
Quyết định ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Cty Đóng tàu Hạ long
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban BT web
Quyết định phân công nhiệm vụ Ban BT Web
Quyết định thành lập Ban biên tập WEB
Tổng số 47 văn bản.
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chiều dàiLmax=
31.76
m
Chiều rộngB=
10.30
m
Chiều caoH=
5.00
m
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1
Thiết kế web: OnIP™