Chiều 8/2, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Công ty Đóng tàu Hạ Long tổ chức lễ bàn giao tàu Emerald Azzurra cho chủ tàu là Công ty EWO1 LTD, Australia. Đây là con tàu du lịch xuất khẩu đầu tiên của Công ty và được đóng mới theo thiết kế của Công ty thiết kế Ship & Boat designs shipbuilding service và giám sát bởi đăng kiểm CRS (Croatian register of shipping).
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chiều dàiLmax=
31.76
m
Chiều rộngB=
10.30
m
Chiều caoH=
5.00
m
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1

Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung
Thiết kế web: OnIP™