TIN TỨCTHÔNG TIN QUẢNG CÁO
08:58 | 14/06/2021
Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ (VFC) có nhu cầu tìm đơn vị thuê tàu Container 1730Teu B170V21 - New Vison và 1730Teu B170V22 - Vinashin Express 01
14:01 | 07/01/2016
Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long mời chào giá gói "Đệm chống va cao su cho 02 tàu KN 2011"
08:10 | 07/01/2016
Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long mời chào giá gói " Trang thiết bị thuyền viên phục vụ thi công 2 tàu KN2011"
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chiều dàiLmax=
31.76
m
Chiều rộngB=
10.30
m
Chiều caoH=
5.00
m
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1
Thiết kế web: OnIP™