TIN TỨC

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuât kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

Cập nhật lúc 07:57 15/01/2016
Chiều ngày 13/01/2016, Công ty Đóng tàu Hạ Long đã tổ chức hội nghị tổng kết, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016
        Về dự chỉ đạo có các đồng chí lãnh đạo; đại diện các ban xây dựng đảng, các ban chuyên môn của Tổng công ty CNTT. Về phía Công ty đóng tàu Hạ Long tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn và đại diện các tổ chức đoàn thể; cán bộ chủ chốt tại các đơn vị và các công nhân lao động tiêu biểu tại các đơn vị trong công ty.
 
Đ/c Nguyễn Ngoc Sự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty CNTT phat biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.
Đ/c Nguyễn Ngoc Sự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty CNTT phat biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.
 
        Tại hội nghị, Ban Tổng giám đốc công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, đánh giá tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, thị trường đóng tàu còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, Ban ngành liên quan; Ban lãnh đạo công ty đã cùng với tập thể đội ngũ CBCNVCLĐ đoàn kết vượt qua khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững. Công ty đã cùng lúc thi công 10 sản phẩm đóng mới, trong đó đã hạ thủy 02 tàu kiểm ngư số 3, số 4; hoàn thiện 04 tàu chở quân và đã bàn giao 01 chiếc. Kết quả hoạt động SXKD của công ty đạt được trong năm 2015 như sau: Giá trị sản lượng: 2.350 tỷ 649 triệu đồng (đạt 126 % kế hoạch năm); Doanh thu 1.435 tỷ 523 triệu đồng (đạt 102 % kế hoạch năm);  Nộp ngân sách nhà nước: 8 tỷ đồng; Nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: 27,7 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 7,8 triệu đồng/người/tháng.
 
Đ/c Nguyễn Bá Vấn – Phó TGĐ công ty thay mặt ban lãnh đạo trình bày báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 trước hội nghị.
Đ/c Nguyễn Bá Vấn – Phó TGĐ công ty thay mặt ban lãnh đạo trình bày báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 trước hội nghị.
 
Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty phát biểu bổ sung cho bản báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2016 tại  Hội nghị
Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty phát biểu bổ sung cho bản báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2016 tại Hội nghị

        Cũng tại hội nghị, Công đoàn Công ty đã báo cáo “Tổng kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016”. Trong năm 2015 Công đoàn Công ty đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở, đẩy mạnh việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất; kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNVCLĐ.
 
Đ/c Nguyễn Thế Anh – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty, đọc báo cáo “Hoạt động phong trào Công nhân năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016”
Đ/c Nguyễn Thế Anh – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty, đọc báo cáo “Hoạt động phong trào Công nhân năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016”
 
        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty CNTT đã đánh giá cao những cố gắng và thành tích của đạt được trong công tác sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản lượng của Tổng Công ty; đồng thời đồng chí cũng có những chỉ đạo, định hướng cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty.
        Với kết quả hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015, Công ty Đóng tàu Hạ Long đã vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ. Tại hội nghị, Tổng Công ty CNTT cũng đã biểu dương khen thưởng cho 07 đồng chí CBCNV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tổng Công ty và tặng Giấy khen cho 04 đồng chí CBCNV xuất sắc trong công ty.
        Đối với phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, Công ty đặt ra chỉ tiêu kế hoạch sản lượng như sau: Giá trị sản xuất: 1.404,7 tỷ đồng; Doanh thu và thu nhập khác:   1.514,6 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đạt: 8,1 triệu đồng /người /tháng
        Về thị trường, Công ty xác định các thị trường quan trọng là: thực hiện các dự án đóng tàu phục vụ an ninh quốc phòng;  tiếp tục hợp tác với Tập đoàn Damen và mở rộng xúc tiến đàm phán, thương mại với các đối tác mới.
        Nối tiếp những kết quả đạt được của năm 2015, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra trong năm 2016, đẩy mạnh kết quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập chúng ta cần phải cố gắng phấn đấu nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; bảo quản tốt thiết bị máy móc, thiết bị; triệt để tiết kiệm vật tư, năng lượng; làm tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.
 
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ
 

 
Đ/c Nguyễn Ngọc Sự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty CNTT thay mặt lãnh đạo trao giấy khen của Tổng công ty cho 4 CB CNV công ty ĐT Hạ long
Đ/c Nguyễn Ngọc Sự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty CNTT thay mặt lãnh đạo trao giấy khen của Tổng công ty cho 4 CB CNV công ty ĐT Hạ long
 
Đ/c Nguyễn Ngọc Sự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty CNTT thay mặt lãnh đạo trao chứng nhận danh hiểu CSTĐ cấp TCT cho 7 CB CNV công ty ĐT Hạ long
Đ/c Nguyễn Ngọc Sự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty CNTT thay mặt lãnh đạo trao chứng nhận danh hiểu CSTĐ cấp TCT cho 7 CB CNV công ty ĐT Hạ long

 
Công ty Đóng tàu Hạ Long
Thông tin khác:
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chiều dàiLmax=
31.76
m
Chiều rộngB=
10.30
m
Chiều caoH=
5.00
m
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1
Thiết kế web: OnIP™